• IP Verne Průmyslová 9, Klášterec nad Ohří 431 51
  • info@adtech.cz
Laser Metal Fusion

Laser Metal Fusion

Zkratka LMF ukrývá technologii kovového 3D tisku. V čem spočívá a jaké přednosti nabízí rozebereme v článku.

Co se skrývá za zkratkou LMF? V čem spočívá technologie, kterou používáme? Jaké jsou možnosti tisku s ohledem na materiály? Laser metal fusion (nebo LMF) je jedním z aditivních výrobních procesů. Jedná se o efektivní technologii 3D tisku, která vytváří komponenty z práškového lože selektivním roztavením prášku a jeho spojením, vrstvu po vrstvě. Komponent se tiskne na základní platformě. Na konstrukční desku je nanášen kovový prášek pod inertní atmosférou, jako je dusík nebo argon. Následně laserovým paprskem dojde k selektivnímu roztavení prášku k vytvoření požadovaného průřezu výrobku. Vrstvy se přidávají stejným způsobem, dokud není díl dokončený. Typicky se výška každé vrstvy pohybuje v rozmezí 20 až 100 mikronů. Objevování nových cest a způsobů žene lidstvo dál a dál dopředu.